Komunikat

Komunikat

Dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej tylko do dnia 30 czerwca 2018r.

Po dniu 30 czerwca 2018r dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej nie będzie skuteczne (braku możliwości ich wykorzystania po tym terminie).
Nie przewiduje się możliwości zwracania zakupionych znaków.
 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz. 408), tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018r.
 
E-płatności dla obywatela:
Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.
 
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r.Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków; 
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej.
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
 
E-znaki są możliwe do nabycia: 

  • na stronie systemu e-Płatności  (portal e-Płatności ) https://oplaty.ms.gov.pl
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych). 

 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl) niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych. 
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie: 

  • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu; 
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

Rejestr zmian dla: Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
akt