Ogłoszenia

Artykuły

 • ZARZĄDZENIE

  Sygn. akt Nsm 269/18

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  Sygn. akt I Ns 174/18

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE

  Sygn. akt I Ns 495/18

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE

  Sygn. akt I Ns 582/18

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  Sygn. akt VII Ns 5152/04

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  Sygn. akt I Ns 289/18

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat

  Uwaga Interesanci !!!!!!

   

  Od dnia 1 sierpnia 2018 roku likwiduje się kasę w Sądzie Rejonowym
  w Gorlicach. Od tego dnia opłaty sądowe gotówkowo (wpisy, grzywny, koszty) można uiszczać

   

  bez dodatkowych opłat

   
  w I Oddziale Banku Pekao S.A w Gorlicach przy ul. Legionów 20

   

   

  Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Gorlicach,
  na które należy dokonywać wpłat /lista dostępna w ww. Banku/:

   

  Konto dochodów

  Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, opłaty prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

  Nr rachunku: 13 1010 1270 0023 2322 3100 0000

   

  Konto zaliczek/sum na zlecenie

  Wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych sądowych, kuratorów, wpisy do rejestru spadku, prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

  Nr rachunku: 98 1130 1150 0031 5020 9820 0002

   

                                                             

  Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

  Wpłaty dotyczące nawiązek i świadczeń pieniężnych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

  Nr rachunku:  37 1130 1235 0031 5020 9820 0001

   

   

  Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać: Imię i Nazwisko, adres, sygnaturę akt sprawy, nazwę wydziału na rzecz którego dokonuje się wpłaty.

   

  Dysponentem w/w rachunków jest Sąd Rejonowy w Gorlicach, ul. Biecka 5
  38-300 Gorlice, NIP 738-10-10-535, REGON 000324292