Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Gorlicach jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej.

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego:

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

              z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 97.78.483 art. 173-177)

  1. Ustawa

              z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133)

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

             z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów

             apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407)

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

             z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316 z późn. zm.)

 

 


 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna